Monthly Archives: אוקטובר 2015

פיזיוטרפיה באסונות

מרוב שענף הפיזיוטרפיה התפתח בשנים האחרונות ועכשיו נחשב לענף רפואי פופולארי וחשוב. יתרונות חשובים של הפיזיוטרפיה היא הנגישות והגמישות. אפשר לקבל פיזיוטרפיה בבית או במרפאה, ואפילו שולחים צוותי פיזיוטרפיסטים לארצונות שאירעו בהם אסונות טבע להעניק טיפול לנפגעים.

טיפול טוב בלא מאמץ

את טיפול הפיזיותרפיה לא חייבים לקבל במכון. הטיפול במכון הוא טוב ומבריא, אך אפשר לקבל את אותו טיפול פיזיותרפיה בבית שגם הוא טוב ומבריא באותה מידה בדיוק. טיפולי הפיזיותרפיה בבית, נועדו להנגיש את טיפולי הפיזיותרפיה גם לאלו שאינם יכולים להגיע למכון עצמו, בעקבות מגבלה פיזית כלשהי. בזכות היכולת הזו, המאפשרת הענקת טיפולי פיזיותרפיה גם בבית, כולם יכולים לקבל טיפול טוב ומבריא שיסייע להם בשיקום הפציעה ובהעלמת הכאב. גם אתה.